Služby

Využite možnosť zviditeľniť svoju firmu a predať svoje produkty!

Televízia

Vroba televíznych reklamných spotov, videoklipov, tvorba televíznych dokumentov, realizácia video reklamy

Hudba

Výroba a predaj zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba rozhlasových reklamných spotov

Internet

Tvorba www stránok, komplexný servis spojený s reklamným priestorom - bannery, neštandardné reklamné formáty, počítačová grafika, webové prezentácie a grafický dizajn.

Predmety

Servis reklamných predmetov, reklamné a darčekové predmety

Umelci

Kompletný mediálny servis, kontakt so zastupovanými umelcami a projektami

Tlač

Výroba a distribúcia tlačových materiálov

Reklamné obrazovky

Digitálna videoreklama a digitálne plochy

A rôzne iné

Príprava a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie firemných dní.

Ponúkame aj  produkčné zabezpečenie športových, hudobných a spoločenských akcií, projekty v oblasti umenia a kultúry, organizovanie koncertov, plesov, open air festivalov, divadelných predstavení, príprava a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie firemných dní, produkčné zabezpečenie športových, hudobných a spoločenských akcií, projekty v oblasti umenia a kultúry,  rganizovanie koncertov, plesov, open air festivalov, divadelných predstavení