Spolupráca

Spoločnosť Slov Media Group intenzívne spolupracujeme s regionálnymi a lokálnymi televíziami.
Zabezpečíme kompletný servis od naplánovania komunikácie až po jej realizáciu.

Sme vašim partnerom pri zjednodušení komunikácie s regionálnymi a lokálnymi televíziami.

Šetríme Váš čas a peniaze! Umožníme efektívne a cenovo výhodne začlenenie vašich programov a reklamy do vysielania televízií. Vytipujeme relevantné TV stanice, pripravíme mediaplán vysielania a vypracujeme cenovú kalkuláciu.

Využite potenciál regionálnych a lokálnych televízií na odvysielanie vašej produkcie!

Využite reklamný priestor regionálnych a lokálnych televízií na propagáciu vašej ponuky, výrobkov a služieb.

Na Slovensku existujú desiatky regionálnych a lokálnych TV staníc. Plnia jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Obsah vysielania prispôsobujú záujmom lokálneho diváka. Prinášajú informácie, ktoré inde nenájdete. Sú blízko ľudí a v regiónoch sú obľúbené. Nie sú bulvárne, poznajú divákov aj svojho lokálneho klienta. 

Svojím programom sa orientujú na špecifické oblasti: komunálna politika, doprava, výstavba, životné prostredie, kultúra, šport, umenie a trávenie voľného času. Regionálne televízie „strážcami demokracie“, pretože ovládnuť desiatky TV staníc jednou politickou stranou je takmer nemožné. Regionálne televízie nenapodobňuje celoplošné média. Vedia, že ich nezastupiteľné miesto je v
bezprostrednej blízkosti „svojho“ regiónu. Umožňujú najúčinnejší typ prezentácie – zvukom aj obrazom. Sú cenovo dostupné aj pre „malých“ klientov. Neobťažujú divákov pridlhými reklamnými breakmi. Sú flexibilné pri produkcii a nasadení programov a reklamy do vysielania.

Regionálne a lokálne televízie

Na Slovensku existujú desiatky regionálnych a lokálnych TV staníc. Plnia jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Obsah vysielania prispôsobujú záujmom lokálneho diváka. Prinášajú informácie, ktoré inde nenájdete. Sú blízko ľudí a v regiónoch sú obľúbené. Nie sú bulvárne, poznajú divákov aj svojho lokálneho klienta. 

Svojím programom sa orientujú na špecifické oblasti: komunálna politika, doprava, výstavba, životné prostredie, kultúra, šport, umenie a trávenie voľného času. Regionálne televízie „strážcami demokracie“, pretože ovládnuť desiatky TV staníc jednou politickou stranou je takmer nemožné. Regionálne televízie nenapodobňuje celoplošné média. Vedia, že ich nezastupiteľné miesto je v
bezprostrednej blízkosti „svojho“ regiónu. Umožňujú najúčinnejší typ prezentácie – zvukom aj obrazom. Sú cenovo dostupné aj pre „malých“ klientov. Neobťažujú divákov pridlhými reklamnými breakmi. Sú flexibilné pri produkcii a nasadení programov a reklamy do vysielania. 

Využite potenciál regionálnych a lokálnych televízií na odvysielanie vašej produkcie!